בסיס חיל האוויר תל נוף

עיצוב ותכנון כל מערך השילוט בבסיס חיל האוויר תל נוף.
*השילוט המוצג כאן עבר צנזורה צבאית והנתונים על השלטים שונו למען שמירה על ביטחון שדה.