עיצוב כרזות

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

הכרזה הממלכתית לשנת תשע״ב

אמא. אבא. רק רציתי.

הבית הפתוח לגאווה ולסובלנות בירושלים

טילים

על ישראל

הקש״ב!

קידום שוויון בנטל הגיוס לצבא

תקציב המשפחה

חופש גדול, קיץ 2015

Urban Composition

סדרת כרזות (1/6)

Typographic View

סדרת כרזות (1/4)

יזכור

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

Reshape Your Year

New Year 2013

Typographic View

Exhibition

מעחנק לעצמאים

קורונה 2020