אתר רשות ההגבלים העסקיים

עיצוב אתר האינטרנט של הרשות להגבלים עסקיים, הכולל מאגר מידע גדול ומורכב.