תנאי שימוש ותקנון האתר

1. כללי
‏א. חנות הסטודיו ״דוריאל רימר״ הינה אתר אינטרנט המוכר מוצרי עיצוב (להלן: ”המוצרים") המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם, באמצעות מכירה מאובטחת בפלטפורמת האי קומרס של וורדפרס.
‏ב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן "לקוח") באתר.
עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
ג. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון,
לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
ד. מרבית הפריטים המוצעים למכירה באתר מיוצרים במיוחד עבור המזמין לפי פרטי הזמנתו האישית.
ה. ״דוריאל רימר״ הינו שם המותג לכל הפריטים המוצעים באתר. העוסק המורשה בעל הזכויות במותג ובמוצריו הינו: דוריאל רימר, מס‘ עוסק מורשה:033228131 כתובת: הזוהר 42/12, תל אביב

2. אודות הליך הרכישה
א. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מוצר" הכולל את שם המוצר, תיאור המוצר, מידותיו ומחירו של המוצר.
ב. על מנת להזמין מוצר יש תחילה לבחור את המוצר, להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי / פייפאל, ואז הופך הלקוח ל"מבצע הפעולה".
על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
ג. עם קבלת ההזמנה, ״דוריאל רימר״ תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי ולאחר שנבדק כי בהתאם לתנאי וזמני הייצור קיימת היכולת לספק את המוצר שנתבקש תישלח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה כי הפעולה אושרה וכי המוצר ישלח בכפוף למגבלות הייצור וליכולת לספק את המוצר שנתבקש.
ד. מועד המשלוח כפי שמופיע באתר יחל להיספר מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי / פייפאל.
ה. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3. אספקת / הובלת המוצרים
א. ״דוריאל רימר״ תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת ביצוע ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
ב. ״דוריאל רימר״ תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. ״דוריאל רימר״ מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
ג. ״דוריאל רימר״ לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.
ד. מחיר המוצר כפי שמצוין באתר לא כולל את דמי המשלוח, אלא אם כן צויין אחרת.
ה. התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו מבצעת ״דוריאל רימר״ את ההובלה והאספקה של המוצרים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מזמין.
ח. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה או באתר האינטרנט כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א׳-ה׳, לא כולל סופ"ש, חגים וחופשות).

4. שירות לקוחות
א. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט של המוצר ולמידע על תכונותיו ותפעולו (במידה ומדובר בפריט שימושי) של המוצר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני: [email protected]
ב. ״דוריאל רימר״ תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה שמגיעה.

5. כשרות להשתמש באתר
כל לקוח רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א. הלקוח הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
ג. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או/ו בינלאומי תקף או חשבון פייפאל פעיל.
ד. הלקוח הוא בעל כתובת אימייל תקפה ובעל כתובת פיזית למשלוח ההזמנה.
ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ״דוריאל רימר״ רשאית למנוע מלקוח מלהשתתף במכירות באתר
בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
ב. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
ג. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
ד. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב״דוריאל רימר״ – או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו.
ה. בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו מבלי שהביא את הדבר לידיעת ״דוריאל רימר״ ולאישורה.

6. שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח
א. ״דוריאל רימר״ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. ״דוריאל רימר״ תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
ב. ״דוריאל רימר״ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח בעמודי סליקה מאובטחים ע״י חברה מורשית ומאושרת כדין. אך בהתקיים אירועים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, ״דוריאל רימר״ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7. פרסומות באתר
‏א. המשתמש מסכים כי ל״דוריאל רימר״ עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים לגבי הזמנתו, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. הכל בתנאי שהלקוח אישר לחברה לשלוח לו מסרים פרסומיים כנ”ל ע”י אישור בסימון ״וי״ בתיבת שליחת דואר אלקטרוני, או בעת ביצוע הזמנת מוצר כלשהו באתר.
ב. בהתאם לחוק הספאם, הלקוח יוכל לבחור בכל עת שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר ולהסיר את עצמו
מרשימת הדיוור בכל עת שיבחר, באמצעות בקשת הסרה בגוף המייל הנשלח אליו.

8. ביטול עסקה / מכירה ומדיניות החזרים
לשם נוחיות הלקוח בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
א. היות ומרבית המוצרים באתר הינם מוצרים שמיוצרים במיוחד בעבור המזמין ע"פ פרטי הזמנתו האישית לא יחולו על מוצרים אלו הוראות סעיף 14 ג (ג') לחוק הגנת הצרכן הדן בביטול בכתב של עסקת מכר מרחוק. לכן, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה כאמור בחוק הגנת הצרכן, אלא אם מדובר במוצר קיים, שלא יוצר במיוחד עבור הלקוח כפי שיפורט להלן.
ב. במוצרים שלא יוצרו במיוחד עבור הצרכן, יחולו הוראות סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן בכל הנוגע לביטול העסקה, כך שמזמין יהיה רשאי לבטל רכישת מוצר מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. במקרה שהביטול אינו נובע מפגם או מאי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג) ד) לחוק הגנת הצרכן, ובפרט מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק ולשכפול.
בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ל״דוריאל רימר״ על חשבונו.
ג. ביטל המזמין עסקה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה תחזיר ״דוריאל רימר״ לצרכן בתוך 21 יום מיום קבלת הודעת הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ובתנאי שהחזיר המזמין את המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא כל פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
ד. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ל״דוריאל רימר״ לא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלת המוצר.
ה. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה / שימוש אחר.
ו. ״דוריאל רימר״ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
א. במקרה ונפלה טעות בהצעה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. אם תתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג' כלשהו.
ג. אם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.
ז. מובהר כפי שמפורט בסעיף 2 ג) כי ״דוריאל רימר״ רשאית שלא לאשר הזמנה במקרה שתנאי וזמני הייצור אינם מאפשרים זאת. במקרה כזה ״דוריאל רימר״ או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שנגרם ללקוח כתוצאה מאי אישור הזמנתו.

9. תנאים נוספים
א. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ב. ״דוריאל רימר״ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרכוש, ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או הרכבת מוצר כלשהו, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
ד. ״דוריאל רימר״ לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.
ה. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ״דוריאל רימר״ או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
ז. רישומי המערכת של האתר ״דוריאל רימר״ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 11.11.2020 וניתן לשינוי בכל עת ע"י ״דוריאל רימר״, על פי שיקול דעתה הבלעדי.